Service & Onderhoud

Vervelend, uw zonnestroominstallatie functioneert niet of gedeeltelijk niet meer. In veel gevallen wordt er dan contact gezocht met de installateur die destijds de installatie verzorgd heeft. Maar als dat bedrijf niet meer bestaat? Of geen tijd heeft om service te verlenen?

kWh Garant lost graag uw probleem op. Hoe?

Op afstand is niet altijd goed te monitoren waar de installatie defecten vertoont. Op locatie kan dat beter bekeken worden. Daarom plannen wij een afspraak met u in. De keurmeester van Stichting Elektroveiligheid Nederland loopt uw installatie dan na én keurt uw installatie meteen volgens de PVZeker methode.

Na deze afspraak hebben we dan twee vliegen in één klap geslagen

+ We weten waar het defect is

+ We weten of de installatie veilig is

Vaak zien we dat de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de zonnestroominstallatie weer te laten functioneren, een overlap hebben met herstelmeldingen naar aanleiding van de keuring.

In een volgende afspraak voeren wij dan zowel de werkzaamheden uit om de installatie weer te laten draaien, alsmede de herstelwerkzaamheden die eventueel naar voren komen naar aanleiding van de keuring. Voorafgaand aan deze afspraak heeft u een offerte ontvangen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

De stappen

Inventariseren & PVZeker Inspectie

Hiervoor betaalt u € 289,00

Offerte

U ontvangt een offerte voor alle noodzakelijke werkzaamheden

Afspraak

Na akkoord op de offerte plannen wij een afspraak met u in

Uitvoering

De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd

kWh Garantie

Na het uitvoeren van de werkzaamheden geven wij u 1 jaar installatiegarantie

Service of Onderhoud aanvragen